معمای کرونایی در دی ماه
معمای کرونایی در دی ماه

بررسی آمار های کرونایی در قاب ماهانه نشان از آن دارد که میزان ابتلا به کرونا در دی ماه با یک ماه فاصله از میزان مرگ و میر شروع به کاهش کرده است. چرا؟

بررسی آمار های کرونایی در قاب ماهانه نشان از آن دارد که میزان ابتلا به کرونا در دی ماه با یک ماه فاصله از میزان مرگ و میر شروع به کاهش کرده است. چرا؟

اقتصاددان: آمار ابتلای آذر ماه در تمام مدت شیوع کرونا در ایران رکورد بیشترین حد ابتلا را تاکنون داشته است. آمارها نشان می دهند که در دی ماه این آمار ۴۷٫۱ درصد نسبت به آذر ماه کاهش داشته است. رشد ماهانه فوتی ها نیز در این مقطع ۶۴ درصد به ثبت رسید.

روند ماهانه ابتلا در دی ماه
شمار مبتلایان کرونا در نخستین ماه زمستان امسال ۱۸۳ هزار و ۷۵۰ نفر بود. این رقم در مقایسه با آذرماه که در آن رکورد ابتلای ماهانه کرونا ثبت شده بود، ۴۷٫۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

با این وجود شمار مبتلایان در دی ماه هنوز در بین میزان ابتلا در تمام ماه های دیگر کرونایی کشور سومین رکورد را دارد.

برای مثال مجموع شمار مبتلایان کرونایی نسبت به مهر ماه ۵۳ درصد بیشتر است.

متغیر دیگری که در تعیین وضعیت کرونایی کشور در دی ماه حایز اهمیت است شمار فوتی ها در این مقطع زمانی است.

معمای کرونایی در دی ماه

کاهش ماهانه فوتی ها در دی ماه
شمار فوتی ها در این ماه به ۳ هزار و ۳۴۸ تن رسید. این متغیر در مقایسه با ماه گذشته ۶۴ درصد افت داشته است. رکورد مرگ و میر ماهانه در تمام مدت حضور کرونا در آبان به ثبت رسید که ۱۲ هزار و ۵۵۰ نفر بود.

این سومین ماهی است که آمار مرگ و میر کرونایی کشور روندی نزولی داشته است.

کاهش مرگ و میر در این ماه به حدی بود که رقم فوتی های ماهانه در کف ۷ ماه گذشته بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای تابستان تاکنون هیچ گاه این حد از فوتی های ماهانه ثبت نشده بود.

بااین وجود میزان جانباختگان نسبت به خرداد ۴۴ درصد بیشتر است.در بین رکورد های ثبت شده متغیرهای کرونایی در دی ماه شاخه مرگ و میر بیشترین افت را ثبت کرده است.

شمار بهبودی های ماهانه در دی ماه متغیر دیگری است که در این ماه روندی کاهشی داشته است.

معمای کرونایی در دی ماه

وضعیت بهبودی ها و بیماران تحت درمان در دی ماه
شمار بهبودیافتگان کرونایی در کشور نیز رفتاری مانند متغیر ابتلای ماهانه داشته است. به این صورت که در ماه آذر بیشترین میزان بهبودی روزانه در تمام مدت شیوع کرونا ثبت شده و در دی ماه با ۱۶٫۶ درصد افت به ۲۴۶ هزار و ۸۳۰ نفر رسیده است.

کسر مجموع بهبودی ها و جانباختگان از کل مبتلایان به کرونا به نوعی نمایانگر وضعیت تحت درمان در این بیماری را نشان میدهد.

این رقم نیز در آذر ماه در اوج خود قرار داشت که در دی ماه با ۲۳ درصد کاهش به ۲۱۰ هزار و ۴۷۲ نفر رسید.

بررسی آمارها در قاب ماهانه نشان از سوالی مهم دارد. چرا رکورد ماهانه ابتلا پس از ثبت رکورد فوتی ها رقم خورده است؟ به عبارت دیگر چرا میزان جانباختگان کرونایی کشور زود تر از میزان ابتلای ماهانه این بیماری شروع به کاهش کرده‌است؟

معمای آماری دی ماه
پاسخ این معما در افزایش تستهای کرونایی نهفته است. در ابتدا شمار فوتی های بیماری کرونا در آذر ماه کاهش پیدا کرده و رکورد این متغیر در آبان ماه به ثبت رسید. اما میزان ابتلا با یک ماه فاصله در آذر ماه رکورد خود را ثبت کرده و در دی ماه شروع به کاهش کرد.

افزایش تستهای روزانه در آذرماه و دی ماه منجر به پیدا شدن بیشتر مبتلایان به کرونا در این ماه بوده و این عمل سبب شد تا بیماران در مراحل ابتدایی ابتلا به فکر درمان خود باشند. این موضوع از شیوع این بیماری جلو گیری کرده ومیزان مرگ و میر این بیماری را نیز به شکل قابل توجهی با کاهش روبرو کرد.

معمای کرونایی در دی ماه