معاون دانشگاه علمی کاربردی دهدشت از پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۲ خبرداد
معاون دانشگاه علمی کاربردی دهدشت از پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۲ خبرداد

دانشگاه علمی کاربردی دهدشت در راستای ارتقای سطح کیفی تحصیل دانشجویان گام برداشته و کارکنان این دانشگاه با درنظر گرفتن رفاه حال دانشجویان محترم تمامی توان خود را جهت رضایت حداکثری به کار بسته است

به گزارش اقتصاد دان، موسوی امجد معاون دانشگاه علمی کاربردی دهدشت از پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۲ خبرداد . وی گفت : دانشگاه علمی کاربردی دهدشت جهت ترم مهر۱۴۰۲ ,در مقطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دارد. موسوی امجد افزود: متقاضیان می توانند همه روز تا چهارشنبه هر هفته بادردست داشتن مدارک زیر جهت ثبت مراجعه کنند

وی گفت : دانشگاه علمی کاربردی دهدشت جهت ترم مهر۱۴۰۲ ,در مقطع کاردانی و کارشناسی پذیرش دارد.

موسوی امجد افزود: متقاضیان می توانند همه روز تا چهارشنبه هر هفته بادردست داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام از هم اکنون مراجعه کنند.
آخرین مدرک تحصیلی
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی معافیت یا پایان خدمت
عکس۴قطعه ۴*۳

وی درپایان افزود : دانشگاه علمی کاربردی دهدشت در راستای ارتقای سطح کیفی تحصیل دانشجویان گام برداشته و کارکنان این دانشگاه با درنظر گرفتن رفاه حال دانشجویان محترم تمامی توان خود را جهت رضایت حداکثری به کار بسته است.

خبرنگار حجت همتی فر