معامله رمز ارز در ایران فعلا رسمیت ندارد
معامله رمز ارز در ایران فعلا رسمیت ندارد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به این که هنوز معامله رمز ارز در هیئت دولت بررسی نشده استفاده از آن قانونی نیست.   محرمیان گفت: اولین ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی در اواسط شهریور با تعداد محدودی انتشار اقدام به فعالیت کرد  و دوره پیش آزمایشی آن صورت گرفت و امروز هم […]

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با توجه به این که هنوز معامله رمز ارز در هیئت دولت بررسی نشده استفاده از آن قانونی نیست.

 

محرمیان گفت: اولین ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی در اواسط شهریور با تعداد محدودی انتشار اقدام به فعالیت کرد  و دوره پیش آزمایشی آن صورت گرفت و امروز هم سند ریال دیجیتال از سوی بانک مرکزی به طور رسمی منتشر شد و جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان در دسترس قرار گرفت.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ۹۰ بانک مرکزی در دنیا در خصوص رمز پول اقدام به فعالیت می کنند و تعداد بانک هایی که به مرحله نهایی رسیده اند کم است و بسیاری از آنها در مرحله آزمایشی قرار دارند که در این بخش ایران یک کشور پیشرو به شمار می رود‌.

محرمیان می گوید: اولین انتشار رسمی ریال دیجیتال توسط هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور امسال صورت گرفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان  ،   او گفت‌:پس از انتشار اولیه به صورت محدود، ریال دیجیتال منتشر شده از طریق دو بانک عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد بهره برداری پیش آزمایشی قرار گرفته و در حال حاضر نیز روند بررسی‌های تکمیلی جهت شروع دوره آزمایشی ادامه دارد.

محرمیان گفت: همچنین بر اساس تمهیدات اندیشیده شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه استفاده تعداد کاربران و مبلغ تخصیص یافته به این طرح نیز گسترش می‌یابد.براین اساس، ورود تمامی بانک‌های عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در اجرای آن است.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: راه اندازی ریال دیجیتال همانند اسکناس کاغذی است وهر پشتیبانی وبرنامه ای که در این حوزه به کار گرفته می شود در ریال دیجیتال هم وجود دارد اما این برنامه هوشمند و قابل برنامه نویسی است‌ و قابلیت آن را دارد که بین گیرنده و مبادله می تواند اقدامات هوشمندانه ای را انجام دهد.

او درپاسخ به این سوال که معامله رمز ارز به کجا رسید وآیا قانونی است یا خیر هم گفت: معامله رمز ارز قانونی نیست و در بحث معاملات رمز ارز باید هئیت دولت مصوبه و تصمیماتی را اتخاذ کند که هنوز به آن رسمیت داده نشده بنابراین معامله رمز ارز فعلا قانونی نیست‌.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع