مشکلات بازنشستگان!!
مشکلات بازنشستگان!!

گفت: از چه راهی می توان نیازهای شهروندان را به مسئولان کشور منتقل کرد؟ گفتم: بهترین راه این است که خود مسئولان محترم در جایگاه مردم قرار بگیرند تا بفهمند مردم در تامین مایحتاج خود با چه مشکلاتی روبه رو هستند. گفت: بنابراین مسئولان کشور هرگز مشکلات بازنشستگان را درک نخواهند کرد! گفتم: چرا؟ گفت: […]

گفت: از چه راهی می توان نیازهای شهروندان را به مسئولان کشور منتقل کرد؟

گفتم: بهترین راه این است که خود مسئولان محترم در جایگاه مردم قرار بگیرند تا بفهمند مردم در تامین مایحتاج خود با چه مشکلاتی روبه رو هستند.

گفت: بنابراین مسئولان کشور هرگز مشکلات بازنشستگان را درک نخواهند کرد!

گفتم: چرا؟

گفت: چون هیچ وقت مسئولان کشور بازنشسته نمی شوند!!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان