مسولین فیلم ضرب و شتم  شهردار آبادان را ببینند
مسولین فیلم ضرب و شتم  شهردار آبادان را ببینند

با دیدن فیلم ضرب و شتم شهردار آبادان توسط مردم ، تن و بدن #داش_فرید لرزید ،نمیدانم مسئولان کشور با دیدن این فیلم چه حس و حالی به انها دست داد؟

اقتصاددان: با دیدن فیلم ضرب و شتم شهردار آبادان توسط مردم ، تن و بدن #داش_فرید لرزید ،نمیدانم مسئولان کشور با دیدن این فیلم چه حس و حالی به انها دست داد؟
دیر شده ولی امیدوارم به خود بیایند.
کسانی که در فیلم سراسر پر از خشم و کینه بودند ، نه روشنفکر ، نه دانشجو ، نه روزنامه نگار، نه هنرمند ، نه سکولار و نه ….. بودند
اینها کسانی بودند که دیگر به هیچ چیزی پایبند نیستند.
هیچ قائده، قانون و نصیحتی را متوجه نیستند .
روزگاری فقر فرهنگی برایمان اینگونه معنا داشت :
زنی که مادر می‌شود باید خودش را فراموش کند و تمام زندگیش را صرف فرزندش کند.
ولی در این زمانه معنای دیگر پیدا کرده.
هر کس منافع خودش مهم است و این یعنی زنگ خطر برای یک اجتماعی که قانون درونش بی معناست .
باید بپذیریم قرن ما #قرن_تهوع است .
خدا نکند به کیسه ایی تبدیل شویم که دیگران برای تهوعشان استفاده می کنند.