مرکز مشاوره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون
مرکز مشاوره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون

قابل توجه کلیه شرکتهای تعاونی و خصوصی در مجموعه و زیر مجموعه های (صنعتی کشاورزی عمرانی و خدماتی ) درسراسر کشور مرکز مشاوره سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه های اقتصادی بنیاد توسعه کار آفرینی وتعاون به عنوان معتبر ترین و مورد اعتماد ترین مرکز مشاوره در بخش تعاون کشور و.....

اقتصاددان: قابل توجه کلیه شرکتهای تعاونی و خصوصی در مجموعه و زیر مجموعه های (صنعتی کشاورزی عمرانی و خدماتی ) درسراسر کشور مرکز مشاوره سرمایه گذاری و نظارت بر پروژه های اقتصادی بنیاد توسعه کار آفرینی وتعاون به عنوان معتبر ترین و مورد اعتماد ترین مرکز مشاوره در بخش تعاون کشور و انتخاب اول سرمایه گذاران و سرمایه پذیران با نگرش کارآفرینی و دارای اولویت ایجادی و توسعه ایی در سراسر کشور و برنامه ریزی ویژه برای استانها و مناطق کمتر برخوردار در فرآیندهای مشاوره و نظارت با مدیریت اکوسیستم سرمایه گذاری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت مالی ملی و بین المللی بانک و بیمه با سه گزینه مشاوره مشارکت و سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی کشور با اولویت شرکتهای فعال و راکد تعاونی وایجادی شامل سهامی عام خاص و مسئولیت محدود اقدام به ارائه خدمات مشاوره تامین مالی و صدور بیمه حد اعتباری برای تولید کنندگان، دارندگان کارت بازرگانی
■؛تامین سهم آورده در مراحل قرارداد با بانکهای عامل با کارمزد۳٪سالیانه
■بیمه بازنشستگی و تکمیلی اعضای هیات مدیره تعاونی اعم از موظف و غیر موظف از بدو تاسیس و تخصیص پاداشت پایان خدمت و بازنشستگی
حتی جبران کسری سوابق
■صدور حد اعتباری از ۵میلیارد ریال تا ۵هزار میلیارد با کارمزد
یک-۱ درصد
■صدور ضمانت نامه جایگزین وثایق به منظور ارائه به بانک با کارمزد ۱/۵٪
■ ٪۵۰تخفیف در ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر مصرف منابع با تشکیل و جذب گذاران( کانون مشاوران اعتباری) مستقر در بنیاد براساس بخشنامه های مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که ۵۰٪ تعرفه توسط بنیاد پرداخت و الباقی بصورت مشارکتی بعهده سرمایه گذاری سرمایه پذیر می‌باشد
■پیگیری ورفع موانع مشکلات بانکی و بیمه کلیه واحدهای تعاونی و تبدیل سود مرکب به ساده و معاضدات حقوقی آنان با همکاری مرکز داوری
همکاران بنیاد های تعاون در سراسر کشور جهت بهره گیری از خدمات فوق تا استقلال و استقرار مرکز در استان مربوطه میتوانند با کارشناسان بنیادجهت ارائه خدمات درسراسر کشور هماهنگ بفرمایند
مهندس حیدری۰۹۱۲۴۰۲۸۴۰۱
مهندس بیگجانی۰۹۱۲۶۴۹۵۵۷۳