مذهبی‌ترین و سکولارترین شهرهای ایران کدامند؟
مذهبی‌ترین و سکولارترین شهرهای ایران کدامند؟

نتایج تحقیقی که توسط دکتر خالد رستگار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران و میثم محمدی دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در شماره تابستان نشریه جامعه شناسی کاربردی منتشر شده است، به بررسی رابطه دینداری، سکولاریسم (آزاداندیشی و عرف‌گرایی)، فردگرایی و ارزش‌های خانوادگی با میزان باروری در مراکز استان‌های کشور پرداخته است. […]

نتایج تحقیقی که توسط دکتر خالد رستگار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد تهران و میثم محمدی دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در شماره تابستان نشریه جامعه شناسی کاربردی منتشر شده است، به بررسی رابطه دینداری، سکولاریسم (آزاداندیشی و عرف‌گرایی)، فردگرایی و ارزش‌های خانوادگی با میزان باروری در مراکز استان‌های کشور پرداخته است.

بر اساس این پژوهش

سکولارترین شهرهای ایران به ترتیب شیراز، تهران، رشت و سنندج هستند
مذهبی‌ترین شهرهای ایران به ترتیب زاهدان، اردبیل، کرمان و قم هستند
بیشترین تمایل به فردگرایی به ترتیب شیراز، رشت، تهران و مشهد
بیشترین تمایل به ارزش‌های خانوادگی به ترتیب بندرعباس، سمنان، یزد و بوشهر

این بررسی نشان میدهد که دینداری و تمایل به مذهب با سکولاریسم و فردگرایی رابطه معکوس دارد و در شهرهایی که دینداری کمتر است، گرایش به فردگرایی و سکولارسیم بیشتر است.

همچنین نرخ باروری در شهرهای مذهبی و متمایل به ارزش‌های خانوادگی بیشتر از سایر شهر هاست.
—————————
جالب اینجاست که شهر شیراز در دو شاخص فردگرایی و سکولارسیم رتبه‌ی اول را در کشور داراست. به این ترتیب شیراز عملا یکی از غیرمذهبی‌ترین شهرهای ایران محسوب می‌شود.
شیراز هنوز هم میراث دارتمدن پارسی ،آریایی است،،،

 

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان