محیط‌زیست مهم‌تر است یا اقتصاد؟/ افزایش چشمگیر دغدغه مردم برای حفاظت از محیط‌زیست
محیط‌زیست مهم‌تر است یا اقتصاد؟/ افزایش چشمگیر دغدغه مردم برای حفاظت از محیط‌زیست

امروزه، تغییرات اقلیمی به یکی از دغدغه‌های اصلی جهان تبدیل شده و در حال حاضر، بسیاری از کشورهای اروپایی باور دارند که حفاظت از محیط‌زیست باید نسبت به رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ اقلیم یا رشد اقتصادی؟ در جهان امروز کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟ در حال حاضر، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و همچنین دنبال کردن رشد اقتصادی پایدار، هر دو بخشی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل هستند که کشورهای عضو آن، از سال ۲۰۱۵ تا کنون، آنها را جزو برنامه‌های اصلی خود نهاده‌اند.

گفتنی است که نیاز ضروری به اقدامات اقلیمی، در بسیاری از کشورهای اروپایی به یک نگرانی گسترده تبدیل شده است.

طبق آخرین نظرسنجی انجام شده توسط ING (یک شرکت چندملیتی بانکداری و خدمات مالی معتبر بین‌المللی)، که ۱۳ کشور را مورد بررسی قرار داده، تقریبا سه‌چهارم آنها معتقد بودند که حتی با وجود هزینه رشد اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست باید در اولویت قرار گیرد.

قابل ذکر است که این باور در کشور رومانی قوی‌تر از سایر نقاط بود که ۸۷ درصد از پاسخ دهندگان اذعان داشتند که محیط‌زیست مهم‌تر از رشد اقتصادی است.

همچنین، به دنبال آن، اسپانیا با ۸۰ درصد و ایتالیا با ۷۷ درصد، در جایگاه‌های دوم و سوم لیست کشورهایی که حفاظت از محیط‌زیست بیشتر از رشد اقتصادی برای آنها اهمیت دارد قرار گرفتند.

در نمودار ارائه شده، کشورهایی که بیشتر باور دارند حفاظت از محیط‌زیست باید نسبت به رشد اقتصادی در اولویت قرار بگیرد، را مشاهده می‌کنید؛

محیط‌زیست مهم‌تر است یا اقتصاد؟/ افزایش چشمگیر دغدغه مردم برای حفاظت از محیط‌زیست