محدودیت در ترانزیت بنزین و نفت‌گاز/ تلاش برای تقویت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران
محدودیت در ترانزیت بنزین و نفت‌گاز/ تلاش برای تقویت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران

ترانزیت بنزین و نفت‌گاز از ایران به کشورهای همسایه ممنوع شد.

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱۲۵) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- تصویب کرد که بر این اساس ترانزیت بنزین، نفت‌گاز و هیدروکربورهای مشابه( موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲) از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۹۹ ممنوع است.

طبق این قانون که از سوی جهانگیری ابلاغ شده، محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند.

محدودیت در ترانزیت بنزین و نفت‌گاز/ تلاش برای تقویت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران