مجله« لانست»: خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی غیر قانونی و با آسیب های جدی است
مجله« لانست»: خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی غیر قانونی و با آسیب های جدی است

مجله« لانست» از مجلات پزشکی معروف انگلستان روز پنج شنبه 19 تیر/ 9 ژوییه با انتشار مقاله ای به قلم مشترک پژوهشگران آمریکایی نوشت، خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی نه تنها غیر قانونیست، بلکه تهدیدی برای سلامت جهان و آمریکا خواهد بود.

به گزارش اقتصاددان، پژوهشگران از ارگان هایی مانند دانشگاه جورج تاون، دانشگاه ییل و انجمن بهداشت عمومی آمریکا در مقاله خود اظهار داشتند، آمریکا زمانی به سازمان بهداشت جهانی پیوست که دو مجلس کنگره آمریکا قطع نامه سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ میلادی را به تصویب رساندند. این قطع نامه مورد حمایت دولت های آمریکا قرار گرفت. هری ترومن رییس جمهوری پیشین آمریکا این قطع نامه را به عنوان پایه قانونی الحاق آمریکا به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد. اکنون خروج یک جانبه آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، قانون آن کشور را نقض کرده است، چرا که این تصمیم مورد تصویب کنگره نیست. از سوی دیگر، در قانون مربوطه قید شده است که آن کشور باید برای سال مالی جاری به تعهدات مالی خود عمل کند، این بدان معناست که آمریکا باید تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، بودجه اجباری خود به سازمان بهداشت جهانی را بپردازد.

در این مقاله نوشته شد، خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی، پیامدهای جدی برای امنیت، دیپلماسی و نفوذ ایالات متحده خواهد داشت. با توجه به تاثیر زیاد سازمان بهداشت جهانی در سراسر جهان، آمریکا به سختی بتواند دولت خود را از مدیریت و برنامه ریزی سازمان بهداشت جهانی جدا کند. برای نمونه، در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا، ۲۱ مرکز این ارگان با سازمان بهداشت جهانی رابطه همکاری دارند، آمریکا نیز منعقدکننده دو پیمان سازمان بهداشت جهانی بوده و شماری از ارگان های آمریکا همکاری تحقیقاتی مهم با سازمان بهداشت جهانی دارند، اگر روابط بین دو طرف متوقف شود، بر این فعالیت ها ضربه وارد خواهد شد. راهبرد بهداشتی آمریکا برای مقابله سریع با شیوع بیماری های همه گیر نیز با آسیب جدی رو به رو می شود.

این مقاله در پایان خاطر نشان کرد، بهداشت و ایمنی ایالات متحده و حتی جهان به همکاری قوی با سازمان بهداشت جهانی نیاز دارد. قطع روابط با سازمان بهداشت جهانی نه تنها خسارت بزرگی در این زمینه وارد خواهد کرد، بلکه سبب کاهش احساس ایمنی آمریکایی ها خواهد شد. هیچ کس نمی خواهد در زمانی که جهان با رویداد اضطراری تاریخی رو به روست، شاهد چنین حوادثی نیز باشد.