ما در این آشفته بازار به چه کسی طرفیم ؟
ما در این آشفته بازار به چه کسی طرفیم ؟

تویت امید میلانی درباره آشفته بازار ارز :

تویت امید میلانی درباره آشفته بازار ارز :