یزدی زاده:مالیات اجاره قابل اجراست
یزدی زاده:مالیات اجاره قابل اجراست

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات بعنوان یک ابزار است، طرح مالیات بر خانه های خالی را غیر قابل اجرا عنوان کرد و در شرایط کنونی مالیات اجاره را به عنوان ابزار جریمه قابل اجرا دانست.  به گزارش اقتصاددان: محمد رضا یزدی زاده در برنامه گفت گوی اقتصادی با موضوع «مسیر دستیابی به تحول […]

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات بعنوان یک ابزار است، طرح مالیات بر خانه های خالی را غیر قابل اجرا عنوان کرد و در شرایط کنونی مالیات اجاره را به عنوان ابزار جریمه قابل اجرا دانست.

 به گزارش اقتصاددان: محمد رضا یزدی زاده در برنامه گفت گوی اقتصادی با موضوع «مسیر دستیابی به تحول اقتصادی» با اشاره به اهمیت استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار گفت: اگر قرار است تحولی در اقتصاد صورت گیرد، یکی از مهم ترین ابزارهایش مالیات است. در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که از ابزار مالیاتی استفاده نشود. [اشاره به کشورهای پیشرفته در استفاده از مالیات]

*نگاه درآمدی به مالیات

وی افزود: در کشورمان مالیات به عنوان تأمین کننده درآمد دولت دیده شده است و به شکل یک ابزار همچون آچار فرانسه نگاه نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای هر کاری که بخواهیم جلو بریم سیاست مالی جزء مهمی است، به طرح این موضوع پرداخت که استفاده از سیاست مالی اول نیازمند اراده و بلد بودن است که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

*مالیات خانه های خالی غیرقابل اجرا

در بخش دیگری یزدی زاده به موضوع طرح مالیات بر خانه های خالی پرداخت که زمان طراحی شدن آن قرار بود مالکان را ترغیب کند که ملک شان را اجاره دهند و گفت: مالیات بر خانه های خالی وقتی طراحی شد به عنوان یک منبع درآمدی نگاه شد.
وی به طرح این موضوع پرداخت که مالیات فوق برای شرایط کنونی جوابگو نیست چون مالکان خانه های خالی از مبلغ اجاره ملک خود گذشته اند و آن را عرضه نکرده اند.

*طرح های مالیاتی غیرپویا

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات به عنوان یک ابزار نگاه نشده است، گفت: طرح های مالیاتی را پویا ننوشته ایم.
وی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی جوابگو نیست و مالیات اجاره یک نوع جریمه است، [اشاره به اینکه الان وقت دریافت مالیات بر اجاره است] ادامه داد: مالیات را بدون پویایی کار کردیم، نگاه به مالیات به عنوان ابزار هدایت فعالیت های اقتصادی باید نهادینه شود و مورد توجه قرار گیرد.

*مالیات اجاره قابل اجراست

وی گفت: مالیات اجاره قابل اجراست اگر دولت برای آن تصمیم بگیرد.
یزدی زاده سپس گفت: اگر قرار است تحول اقتصادی مدنظر رهبر اجرا شود نیاز به یک سیستم مالیات پویاست. یعنی تغییر قوانین مقررات به جای شش ماه طی ۱۰ روز الی یکماه اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با کنایه گفت: امید که دولت اراده داشته باشد. [اشاره به اجرای طرح های تحول خواهانه و استفاده از ابزارهای مالیاتی]ع/رادیوگفت وگو