قیمت واقعی دلار!
قیمت واقعی دلار!

گفت: رئیس کل بانک مرکزی پس از فتح کانال ۱۸ هزار تومانی در اردیبهشت، برای اولین بار فرمودند: «قیمت دلار واقعی نیست!» گفتم: خب،درست فرمودند این قیمت حباب است! گفت: من آن روز به فرمایش ایشان شک کردم ، ولی امروز ،وقتی وارد کانال ۳۲ هزار تومان شدیم،تازه دوزاری من افتاد که قیمت واقعی دلار […]

گفت: رئیس کل بانک مرکزی پس از فتح کانال ۱۸ هزار تومانی در اردیبهشت، برای اولین بار فرمودند: «قیمت دلار واقعی نیست!»

گفتم: خب،درست فرمودند این قیمت حباب است!

گفت: من آن روز به فرمایش ایشان شک کردم ، ولی امروز ،وقتی وارد کانال ۳۲ هزار تومان شدیم،تازه دوزاری من افتاد که قیمت واقعی دلار چند است! بنده خدا راست می گفته که آن روز قیمت دلار واقعی نبوده است!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

 

ع

  • نویسنده : شفیعی مطهر