قیمت مرغ در آستانه ۴۰ هزار تومان!
قیمت مرغ در آستانه ۴۰ هزار تومان!

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی گفت: عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر این مشکل ادامه پیدا کند ممکن است در دو ماه آینده قیمت مرغ برای مصرف کننده به نزدیک کیلویی ۴۰ هزار تومان برسد. «علی اکبر حیدری» گفت: نبود نهاده علت اصلی بروز مشکل برای مرغداران است، ۴۰ […]

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی گفت: عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر این مشکل ادامه پیدا کند ممکن است در دو ماه آینده قیمت مرغ برای مصرف کننده به نزدیک کیلویی ۴۰ هزار تومان برسد.

«علی اکبر حیدری» گفت: نبود نهاده علت اصلی بروز مشکل برای مرغداران است، ۴۰ درصد نهاده ذرت از سوی اتحادیه به قیمت دولتی هر کیلو ۱۵۱۵ و سویا ۲۵۲۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود، اما ۶۰ درصد مابقی باید توسط مرغدار تهیه شود. استان مرکزی یکی از استان هایی است که بیشترین نهاده دولتی را دریافت کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا ، حیدری افزود: در حال حاضر به گفته مرغداران، سویا در بازار آزاد کیلویی ۱۳ هزار تومان و ذرت کیلویی ۳۳۰۰ تومان وجود دارد که با این قیمت ها مرغ زنده باید حداقل به ازای کیلویی ۲۰ هزار تومان به فروش برسد که در این شرایط مرغدار نه متحمل ضرر شود و نه سودی دریافت کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی تصریح کرد: در سه روز گذشته قیمت مرغ نیز کاهش زیادی داشته به طوری که روز گذشته قیمت مرغ زنده نقدی کیلویی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با توجه به قیمت نهاده ها و از طرفی گران شدن دارو و واکسن و… اصلا صرفه اقتصادی برای مرغدار ندارد و هر مرغدار در سه روز گذشته کیلویی چهار هزارتومان متحمل ضرر شده است.
حیدری با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این خصوص باید چاره اساسی بیندیشد، گفت: در صورتی که این وضع ادامه داشته باشد، قطعا در دوره بعد جوجه ریزی، تعطیلی واحدهای مرغداری افزایش خواهد داشت و از طرفی تداوم این روند سبب خواهد شد در دو ماه آینده قیمت مرغ برای مصرف کننده به نزدیک کیلویی ۴۰ هزار تومان برسد.

 

ع