قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه ۹۸/۱۱/۱۶
قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه ۹۸/۱۱/۱۶

امروز قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته اندکى کاهش یافت.

به گزارش اقتصاددان، قیمت سکه امامى در بازار امروز با حدود ۵٠ تومان کاهش به چهار میلیون و ٩٣۵ و طرح قدیم به چهار میلیون و ٩٢۵هزار تومان رسید.

بهاى نیم سکه دو میلیون و ۵۴٠، ربع سکه یک میلیون و ۵٣٠ و سکه یک گرمى ٩٣٠هزار تومان است.

قیمت طلاى ١٨عیار در بازار امروز به گرمى ۵٠٣هزار تومان و اونس جهانى طلا به ١۵۵١دلار کاهش یافت.