قیمت ارز در اولین روز آبان
قیمت ارز در اولین روز آبان

بر اساس نرخ‌های اعلام شده توسط کانون صرافان، امروز قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۹۶۰۰ و یورو ۳۴۸۰۰تومان رسید.

بر اساس نرخ‌های اعلام شده توسط کانون صرافان، امروز قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۹۶۰۰ و یورو ۳۴۸۰۰تومان رسید.

به گزارش اقتصاددان ، صرافی‌ملی نرخ فروش خود را با فاصله ۳۸۰۰تومانی از خرید اعلام کرد؛ بر این اساس قیمت فروش دلار به ۲۹۳۸۰ و خرید آن به ۲۵۵۰۰تومان رسید.

این صرافی نرخ فروش یورو را ۳۴۷۵۰ و خرید آن را ۳۰۸۷۰تومان اعلام کرد.

در سایر صرافی‌های رسمی بانک‌مرکزی هم قیمت فروش دلار به ۲۹۰۳۰ و یورو به ۳۳۸۸۲تومان رسید.