قبل از انتصاب بفرستید چوپانی کنند؟
قبل از انتصاب بفرستید چوپانی کنند؟

قبل از انتصاب افراد به پستهای مدیریتی ؛ مدتی آنها را بفرستید چوپانی کنند.؟!؟!

قبل از انتصاب افراد به پستهای مدیریتی ؛ مدتی آنها را بفرستید چوپانی کنند.؟!؟!

از : دکتر حسن خسروی. مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل مدیریت دولتی ایران.

اقتصاددان: اشاره : یکی از مهم ترین مشکلات مدیریتی کشورمان ؛ فقدان یک برنامه جامع استراتژیک آموزش و پرورش مدیران ؛ در حوزه جانشین پروری و تربیت مدیر است.
متاسفانه ما هیچ وقت بطور جدی و مستمر در سازمانهای خود تا سه یا چهار رده مدیر تربیت نکرده ایم که همواره برای معرفی مدیران کارآمد دستمان خالی نباشد. این وظیفه مهم تمام دولتمردان در طول چهل سال گذشته بوده که نسبت بدان واقعا کوتاهی کرده و مقصر هستند و بجای توجه بنیادین و آینده پژوهانه نسبت به این موضوع ؛ سرگرم مسائل و مباحث حاشیه ای شدیم که چه کسی اصولگراست و چه کسی اصلاح طلب؟!؟!

اکثر اولیاء و انبیای الهی و پیامبران؛ قبل از آنکه به پیامبری و رسالت برسند؛ چوپانی میکرده اند و شاید این یک سنت حسنه الهی باشد که خداوند متعال مقرر کرده که قبل از آنکه سرنوشت انسانها بدست پیامبری داده شود او را با موضوع مهم چوپانی مشغول و مانوس و مورد آزمایش قرار می‌داد که ببینند آیا فرد چقدر می‌تواند در هدایت و رهبری و سازماندهی و… گله چهارپایان موفق و کارآمد باشد تا سپس او را پیامبر و رهبر و امام یک امت قرار دهد.

حدود ۲۰ سال پیش مقاله ای نوشتم تحت عنوان جلوه های مدیریت در کار چوپانی که در مجله ماهنامه وزین تدبیر نیز چاپ و منتشر شد و مورد استقبال عام قرار گرفت اما متاسفانه خوشایند مدیران واقع نشد. چون معتقد بودند که آنها عقل کل هستند و نیازی به طی دوره آموزشی چوپانی ندارند؟!؟! خوب ؛ دست‌پخت مدیریتی مدیران آن زمان و بعدی ها را امروزه با اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شاهد هستیم.

هنوز هم معتقدم در مسیر همان سنت حسنه الهی باید مدیران را قبل از انتصاب به پستهای مدیریتی مدتی مثلا شش ماهه بفرستیم چوپانی کنند و ببینیم که آیا می‌توانند چهارتا گوسفند را اداره کنند یا نه؟!؟ و اگر نمی‌توانند سرنوشت سازمان‌ها و انسان‌ها و جامعه را به سمت فقر و بدبختی و ورشکستگی و… نکشانیم.

لازم به ذکر است که وظایف؛ نقش‌ها و مسئولیت‌های مدیریتی نظیر : طرح ریزی و برنامه ریزی؛ سازماندهی؛ بسیج منابع و امکانات؛ تصمیم گیری؛ کنترل و نظارت؛ هدایت و رهبری ؛ بودجه ریزی ؛ مدیریت زمان ؛ مدیریت بحران و… معمولا به شایستگی توسط یک چوپان انجام می‌شوند بدون آنکه وی تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی داشته باشد؟!؟

  • نویسنده : حسن خسروی