قارچ های خطرناک در منطقه ۱۹
قارچ های خطرناک در منطقه ۱۹

یادآوری خاطره ساختمان متروپل به تنهایی خودش یک روضه کامل است که اشک از چشم هرکسی دربیاورد. متاسفانه در سایه نا آرامی های اخیر در کشور، عده ای سودجو و متخلف فرصت را غنیمت شمرده و دست به ساخت و سازهای غیر مجاز زده اند. در چند هفته اخیر ساختمان های نا ایمن هر روز […]

یادآوری خاطره ساختمان متروپل به تنهایی خودش یک روضه کامل است که اشک از چشم هرکسی دربیاورد.

متاسفانه در سایه نا آرامی های اخیر در کشور، عده ای سودجو و متخلف فرصت را غنیمت شمرده و دست به ساخت و سازهای غیر مجاز زده اند.
در چند هفته اخیر ساختمان های نا ایمن هر روز سر از دل زمین بیرون می آورند، ساختمان‌های که از قوطی و بلوک ساخته می شوند. ساختمانی که یک شبه و بدون محاسبات و بدون حضور مهندس ناظر ساخته می شود، هر لحظه امکان فرو ریختن دارد.
چند روز پیش بادی آمد و چند اسکلت ساختمان فرو ریخت، عمق خطر تا آنجاست که ساختمان بدون مصالح و اسکلت خالی ریخت‌.
به نظرم صدها متروپل در منطقه ۱۹ وجود دارد که هر لحظه امکان دارد بریزد و جان شهروند بی گناهی را بگیرد.
منطقه ۱۹ تبدیل شده به جولانگاه دلالان و سودجویان، کاش شهرداری اقدامی بکند.
شهرداری از چی می ترسد؟ شهرداری ورود کند مردم از شهرداری حمایت می کنند، چون هیچ کسی دوست ندارد که متخلفین شهر را تصرف کنند. شهر حقوق عموم مردم است، نباید اجازه داده شود که حقوق مردم پایمال شود.
مردم از شهردار تهران انتظار دارند که با فساد مبارزه کند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان