فیلتر اینستاگرام ظلم در حق مردم است نه خدمت/ صداهای ناکوک از مجلس یازدهم به گوش می رسد
فیلتر اینستاگرام ظلم در حق مردم است نه خدمت/ صداهای ناکوک از مجلس یازدهم به گوش می رسد

گویا مجلس تازه نفس همه مشکلات اشتغال، مسکن، معیشت و مفاسد اداری و اقتصادی را حل کرده و حالا نوبت به فضای مجازی رسیده است.

به گزارش اقتصاددان، گویا مجلس تازه نفس همه مشکلات اشتغال، مسکن، معیشت و مفاسد اداری و اقتصادی را حل کرده و حالا نوبت به فضای مجازی رسیده است.
قبلن ها هرکسی می خواست ژست” امر به معروف” به خود بگیرد به لباس پوشیدن جوانها گیر می داد، چون بی دفاع تر از آنها کسی را پیدا نمی کرد.

و اما
الان در کشور هیچ  مشکلی نداریم؟

بیکاری بیداد می کند؛ صدای  شکمهای گرسنه سمفونی بی بینوایی می نوازد. کسب و کار ها زمین گیر شده و اکتشاف دزدی های سازمان یافته در صدر اخبار قرار گرفته؛

 در چنین وضعیتی اینستاگرام شده دغدغه نماینده ها !

نماینده هایی که با کمترین مشارکت مردم در انتخابات روانه مجلس شده اند، می خواهند برای اکثریت جوان کشور تصمیم شکم سیری بگیرند. جوانهایی که بیشترشان از صندوق رای ناامید شده اند.

یکی از نماینده های بی درد گفته که اینستاگرام جوانها را تهدید می کند. ولی این نماینده توجه نکرده که وقتی تلگرام فیلتر شد خیلی از کسب و کارها هم تعطیل شد، جوانهای زیادی بیکار شدند.
اصلا درک نمی کند که در شرایط فعلی خیلی از جوانها از طریق اینستاگرام خرج زندگی را تامین می کنند و اگر فیلتر شود بیکاری زیاد شده و نارضایتی عمومی از مرز تحمل عبور خواهد کرد.

به مجلس یازدهم که می خواهد اینستاگرام را فیلتر کند، باید بگوئیم اول چشمه کوچکی ایجاد کنید و بعد جلو رودخانه ای را بگیرد و گرنه همه را به ورطه هلاکت می کشانید.

شما که برای شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هیچ جایگزین مناسبی ندارید، چرا تصمیم ناصواب می گیرید.

اندک افرادی که به مجلس یازدهم رای داده اند امید و انتظار دارند که گشایشی در کارشان حاصل شود نه این که حلقه فشار زندگی روز به روز خشن تر و تنگ تر شود.

چو وا نمی کنی گره ای، خود گره مشو

یکی از نماینده ها گفته که تلگرام و اینستاگرام جوانها را تهدید می کند. بایستی از این نماینده سوال کنیم، کم کاری شما چطور؟ آیا بی فکری و تصمیم های بدون مطالعه شما کل نظام و کشور را تهدید نمی کند؟
از این آقای نماینده که در دوره های قبل نیز صندلی مجلس را اشغال کرده بود باید سوال کنیم؛ زمانی که اختلاس های چندین هزار میلیاردی در مرکز ام القرای جهان اسلام شکل می گرفت، آیا شما وظیفه نظارتی نداشتید؟
وهاب عزیزی