فساد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای خصوصی در ابرشوک ارزی
فساد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای خصوصی در ابرشوک ارزی

در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان پول جدید توسط بانکها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود.

به گزارش اقتصاددان،احسان سلطانی، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

«در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط بانکها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود.

با خرید ارز پیش از شوک ارزی و فروش آن پس از گرانی ارز، فقط در اینجا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رانت خلق شد.

تسهیلات پرداختی استان تهران در یک ماهه اسفند ۱۳۹۶، (با ۲۸۰٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵) ۹۳ هزار میلیارد تومان بالا رفت.

شوک ارزی برنامه ریزی شده نئولیبرال ها، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز برای بنگاه های خصولتی و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران سکه و برخورداران ارز دولتی خلق کرد.

برای این منافع کلان بود که لشکر نئولیبرال ها و رسانه های زرد وابسته جهت موجه سازی شوک ارزی، به اندازه تاریخ اقتصاد ایران، اقدام به بمباران افکار عمومی کردند.

انتظار می رود قوه قضائیه و بانک مرکزی به این فساد بانکی ورود کنند.»

فساد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای خصوصی در ابرشوک ارزی