فرمان رهبر انقلاب برای ارسال نظرات نخبگان به ابراهیم رئیسی
فرمان رهبر انقلاب برای ارسال نظرات نخبگان به ابراهیم رئیسی

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مقام معظم رهبری بعد از جلسه دیدار با نخبگان دستور دادند که نظرات نخبگان دسته‌بندی شده و برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شود.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: مقام معظم رهبری بعد از جلسه دیدار با نخبگان دستور دادند که نظرات نخبگان دسته‌بندی شده و برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شود.

اقتصاددان: ناصر باقری‌مقدم؛ قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان، گفت:‌ بعد از جلسه دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری، از دفتر ایشان با ما تماس گرفته و اعلام کردند که امسال به قدری صحبت‌ها و نقطه‌نظرات نخبگان خوب بوده است که مقام معظم رهبری دستور دادند که این نظرات نخبگان توسط دفتر ایشان دسته‌بندی و برای رئیس‌جمهور ارسال شود.

باقری‌مقدم تصریح کرد:‌ دفتر مقام معظم رهبری با بنیاد ملی نخبگان و بنده تماس گرفتند و قرار شد که ما هم در مسیر این پیگیری به عنوان اجرا در خدمت دفتر باشیم؛ این اقدامات توسط دفتر انجام شده و از سوی دفتر مقام‌ معظم رهبری نامه‌ای به هیئت دولت برای پیگیری و اجرای پیشنهادات نخبگان ارسال خواهد شد.