فرصت حرف زدن!
فرصت حرف زدن!

  گفت: این دهه هشتادی ها چه می گویند و چه می خواهند؟ گفتم: آیا تو هم مثل مسئولان زبان آنان را نمی فهمی؟ گفت: زنی به دکتر گفت:شوهرم عادت دارد در خواب حرف بزند. چه دارویی باید به او بدهم که درمانش کنم؟ دکتر گفت:فقط وقتی بیدار است،به او فرصت بده حرف بزند! گفتم: باز […]

 

گفت: این دهه هشتادی ها چه می گویند و چه می خواهند؟

گفتم: آیا تو هم مثل مسئولان زبان آنان را نمی فهمی؟

گفت: زنی به دکتر گفت:شوهرم عادت دارد در خواب حرف بزند. چه دارویی باید به او بدهم که درمانش کنم؟
دکتر گفت:فقط وقتی بیدار است،به او فرصت بده حرف بزند!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

 

  • منبع خبر : اقتصاددان