فاز اول تعریض و بهسازی محور بندرترکمن_کردکوی افتتاح شد
فاز اول تعریض و بهسازی محور بندرترکمن_کردکوی افتتاح شد

در مراسمی با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دکتر حق شناس استاندارگلستان، فاز اول تعریض و بهسازی محور بندرترکمن - کردکوی به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

اقتصاددان: در مراسمی با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دکتر حق شناس استاندارگلستان، فاز اول تعریض و بهسازی محور بندرترکمن – کردکوی به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان افتتاح شد.

فاز اول تعریض و بهسازی محور بندرترکمن_کردکوی افتتاح شد