عرضۀ رایگان فایل PDF تعدادی از کتاب های شفیعی مطهر
عرضۀ رایگان فایل PDF تعدادی از کتاب های شفیعی مطهر

1- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ ج1 https://t.me/nedayemotahar/153 2- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج2 https://t.me/nedayemotahar/154...............

۱- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ ج۱

https://t.me/nedayemotahar/153

۲- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج۲

https://t.me/nedayemotahar/154

۳-دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج۳

https://t.me/nedayemotahar/155

۴- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج ۴

https://t.me/nedayemotahar/156

۵- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج ۵

https://t.me/nedayemotahar/157

۶- کلیله و دمنه (بازنویسی همۀ قصّه ها برای جوانان به زبان روز)

https://t.me/nedayemotahar/151

۷- شورا،مشورت و مشارکت از دیدگاه علی(ع)

https://t.me/nedayemotahar/169

۸- پرواز،قطره قصّه می گوید

https://t.me/nedayemotahar/166

۹-همگام با مدیران(حکایت ها و طنزهای مدیریتی)

https://t.me/nedayemotahar/189

۱۰- گزین گویه های مطهر(کلمات قصار مناسب برای پیامک)

https://t.me/nedayemotahar/192

۱۱- آیا به از این نمی توان بود؟/ج۱

https://t.me/nedayemotahar/190

۱۲- آیا به از این نمی توان بود؟/ج ۲

https://t.me/nedayemotahar/191

ضمناً تعدادی محدود از نسخه های چاپ شدۀ کتاب های زیر موجود است. علاقه مندان می توانند با واریز وجه آن به حساب زیر و ارسال نشانی خود به شماره ۰۹۱۲۳۴۹۱۱۹۰ ، کتاب ها را در محل خود دریافت فرمایند.ارسال کتاب ها به سراسر کشور رایگان است.

شماره کارت بانک ایران زمین به نام نویسنده: ۵۰۵۷٫۸۵۱۰٫۱۰۴۸٫۷۰۹۵

فهرست کتاب های موجود و قیمت پشت جلد

۱- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج۳- (۱۰٫۰۰۰ تومان)

۲- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج۴- ( ۲۰٫۰۰۰ تومان)

۳- دل دیدنی های شهر سرب و سراب/ج۵- ( ۲۵٫۰۰۰ تومان)

۴- پرواز،قطره قصّه می گوید (۶٫۰۰۰ تومان)

۵- شورا،مشورت و مشارکت از نگاه علی(ع) ( ۵٫۰۰۰ تومان)

۶- قصّه های شهر هرت /ج۲ ( ۱۵٫۰۰۰ تومان)

۷-گزین گویه های مطهر(کلمات قصار مناسب برای پیامک-درشُرُف انتشار)