عرضه پیکاپ G9 گروه بهمن در بهار ۱۴۰۲
عرضه پیکاپ G9 گروه بهمن در بهار ۱۴۰۲

در یازدهمین نمایشگاه خودروی کرمان که از ۲۸ دی تا یک بهمن ۱۴۰۱ برگزار شده بود، مهندس بیوک علیمرادلو، مدیر عامل گروه بهمن از عرضه پیکاپ G9 در بهار ۱۴۰۲ خبر داد.

در یازدهمین نمایشگاه خودروی کرمان که از ۲۸ دی تا یک بهمن ۱۴۰۱ برگزار شده بود، مهندس بیوک علیمرادلو، مدیر عامل گروه بهمن از عرضه پیکاپ G9 در بهار ۱۴۰۲ خبر داد.

اقتصاددان: در یازدهمین نمایشگاه خودروی کرمان که از ۲۸ دی تا یک بهمن ۱۴۰۱ برگزار شده بود، مهندس بیوک علیمرادلو، مدیر گروه بهمن از عرضه پیکاپ G9 در بهار ۱۴۰۲ خبر داد.

مدیرعامل گروه بهمن در همین رابطه از معرفی کشنده FAW420 توسط شرکت سیبا موتور و اتوبوس ۱۲متری توسط اسنا خبر داد.

مهندس علیمرادلو قرعه کشی خودرو را روش غلطی دانست که حتی می‌تواند باعث گرانی خودرو شود.