ظریف: دولت آمریکا شادمانه به کشتن شهروندان ایران در نوروز افتخار می‌کند/ ایران فرو نمی‌پاشد
ظریف: دولت آمریکا شادمانه به کشتن شهروندان ایران در نوروز افتخار می‌کند/ ایران فرو نمی‌پاشد

محمدجواد ظریف به خبر رویترز با تیتر «آمریکا خطاب به ایران: کرونا شما را از شر تحریم ها نجات نمی دهد» واکنش نشان داد.

به گزارش اقتصاددان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به خبری از رویترز با تیتر «آمریکا خطاب به ایران: کرونا شما را از شر تحریم ها نجات نمی دهد»؛ در حساب توییتری خود نوشت:

«دولت آمریکا شادمانه به کشتن شهروندان ایران در نوروز افتخار می‌کند.

کاخ سفید با بی‌اعتنایی محض به جان انسان‌ها سیاست «فشار حداکثری» را به سطح تازه‌ای از انسان‌ستیزی رسانده است.

ایران خطاب به آمریکا: رسوایی بر سیاست‌های شما خواهد ماند، اما ایران فرونمی‌پاشد.»

ظریف: دولت آمریکا شادمانه به کشتن شهروندان ایران در نوروز افتخار می‌کند/ ایران فرو نمی‌پاشد