طرح مطالعاتی راهبردهای ارزی ایران
طرح مطالعاتی راهبردهای ارزی ایران

اقتصاددان:   با توجه به تجربه تاریخی حاصل از یک قرن اخیر و چالش های ناشی از نزاع و درگیری های بین المللی سر ارز و انرژی به عنوان دو مولفه مهم و تاثیر گذار بر اقتدار ملی و بین المللی بین ملل و دول مختلف و تشدید این رقابت بخاطر کمبود منابع و ظهور تکنولوژی […]

اقتصاددان:   با توجه به تجربه تاریخی حاصل از یک قرن اخیر و چالش های ناشی از نزاع و درگیری های بین المللی سر ارز و انرژی به عنوان دو مولفه مهم و تاثیر گذار بر اقتدار ملی و بین المللی بین ملل و دول مختلف و تشدید این رقابت بخاطر کمبود منابع و ظهور تکنولوژی های نو نیاز است تا ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و صاحب منابع معدنی و انسانی توانمند در جهت تببین و تدوین راهبردهای موثر قدم های قویتری را بردارد . با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و رشد و پیشرفت سریع فناوری در همه شاخه های علوم، لزوم بکار بردن شیوه های مدرن و نوین در جوامع در حال توسعه با دیدگاه های آرمانی به ویژه در بخش های توسعه محور و بخصوص بخش های که قدرت آفرین و پر مصرف هستند مثل صنعت نفت و گاز و ارز دیجیتال و زیر ساخت های صادرات و  حمل و نقل به شدت احساس می شود . امروزه اهمیت دست یافتن به فناوری های نو به دلیل تشدید فضای رقابتی برای جلب نظر مشتریان و همچنین وجود ظرفیت بالای خود کشور ایران در این زمینه بر کسی پوشیده نیست .

لطفاجهت مطالعه  مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید :

طرح مطالعاتی راهبردهای ارزی پیش رو برای ایران در حوزه دیپلماسی انرژی

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع