طرح تسهیلات حلما ۲جدید (بانک رسالت )
طرح تسهیلات حلما ۲جدید (بانک رسالت )

کارمندان ۱- آخرین فیش حقوقی ۲- نامه اشتغال به کار یا حکم کارکزینی ۳- گردش حساب ۳ماهه ۴- اصل و‌ کپی کارت ملی ۵- اصل و‌ کپی شناسنامه ۶- کپی دفترچه بیمه مشاغل آزاد ۱- جواز کسب کار ( اگر شرکت دارند ؛ اساسنامه و گواهی ثبت و روزنامه رسمی ) – ( اگر کارگر […]

کارمندان
۱- آخرین فیش حقوقی
۲- نامه اشتغال به کار یا حکم کارکزینی
۳- گردش حساب ۳ماهه
۴- اصل و‌ کپی کارت ملی
۵- اصل و‌ کپی شناسنامه
۶- کپی دفترچه بیمه

مشاغل آزاد
۱- جواز کسب کار ( اگر شرکت دارند ؛ اساسنامه و گواهی ثبت و روزنامه رسمی ) – ( اگر کارگر هستن نامه از صاحب کار یا اتحادیه زیر پوشش )
۲- قبوض آب یا برق از محل کار یا منزل
۳- گردش حساب ۳ماهه
۴- اصل و کپی کارت ملی
۵- اصل و کپی شناسنامه
۶- کپی دفترچه بیمه ( در صورت داشتن )

توضیحات تسهیلات
مبلغ تسهیلات ؛ یک میلیون تا شصت میلیون تومان ازطرف اعتبارسنجی بانکی
میزان مبلغ تسهیلات : توسط اعتبارسنجی سایت مرآت بانک قرض الحسنه رسالت و خود احضاری متقاضی در صورت تماس از بانک‌ مشخص میگردد .
باز پرداخت : ۱۲الی ۲۴ماهه
سود‌ :۲/۵تا درصد سالیانه
تضامین : یک‌ فقره چک در وجه بانک قرض الحسنه رسالت
سفته با امضای شخص ثانی در نقش ضامن

درصورت نداشتن چک از طرف متقاضی ، متقاضی تسهیلات سفته و‌ ضامن یک‌ فقره چک در وجه بانک قرض الحسنه رسالت صادر و ارائه خواهند کرد .
مدت زمان : ۳روز کاری از زمان تحویل کامل مدارک‌ وپیامک بهبود ازطریق بانک به متقاضی

در طرح حلما ۲ متاقضی اعتبار خود را به وسیله اوراق عرضه جایگزین کرده واز طریق سامانه وبوسیله گردش حساب اعتبار امتیازی تا سقف ۶۰ میلیون کسب میکند و به ازای هر یک میلیون تومان یک امتیاز ودر روز اخذ تسهیلات با ضریب دومیلیون تومانی به جهت) مالیات وارزش افزوده و بیمه وحق کارگزار) مبلغ وجه به حساب کارگزار واریز میکند و الباقی مبلغ بصورت اتومات و انی به حساب متقاضی واریز میگردد
فی المثال برای مدت زمان یکساله”
اگر از سامانه مرا ت پنجاه امتیاز کسب نماید

امتیاز۵۰=(امتیاز)۵۰×۱

۱۰میلیون=۲۰۰۰۰۰۰×۵۰

نتیجه. از مبلغ ۵۰میلیون ده میلیون کسر وچهل میلیون به حساب متقاضی واریز میگرددواقساط ۵۰ میلیون باسود سالیانه ۲/۵درصدبرای یکسال میباشد.

برای مدت زمان ۲۴ ماهه
اگر از سامانه مرا ت پنجاه امتیاز کسب نماید

امتیاز۵۰=(امتیاز)۵۰×۱

۲۰میلیون=۴۰۰۰۰۰×۵۰

نتیجه. از مبلغ ۵۰میلیون ۲۰میلیون کسر وسی میلیون به حساب متقاضی واریز میگرددواقساط ۵۰ میلیون باسود سالتیانه ۲/۵درصدبرای یکسال میباشد.
نکته مهم در این مرحله بعداز افتتاح حساب و ثبت نام در سامانه مرات طی بیست وچهار ساعت تسهیلات واریز میگردد
آدرس دفترنمایندگی انحصاری کارگزاری خراسان شمالی بجنورد چهاراه ۱۵ خرداد خ امام خمینی غربی جنب بانک ملی مجتمع روغنی واحد۵ شرکت فرش ساریگل

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان