ضعف تقاضا در بورس
ضعف تقاضا در بورس

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 561 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 397 میلیاردی هفته پیشین، رشد 7 درصدی داشته است، اما هنوز در سطح پائینی قرار دارد و بازار همچنان با نقدشوندگی پائین و خروج پول حقیقی مواجه است.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۹۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۷ درصدی داشته است، اما هنوز در سطح پائینی قرار دارد و بازار همچنان با نقدشوندگی پائین و خروج پول حقیقی مواجه است.

اقتصاددان: در یک ماه اخیر همسو با کاهش ارزش معاملات خرد، شاخص کل نیز روند نزولی داشته است. در اولین هفته معاملاتی مردادماه نیز روند نزولی شاخص ادامه داشت و ششمین هفته نزولی بورس تهران سپری شد.

در هفته اخیر ارزش معاملات خرد بورس اندکی افزایش یافت و میانگین روزانه آن ۱۶۴ میلیارد تومان بیشتر از هفته پیشین بود.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۲ هزار و ۵۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۹۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۷ درصدی داشته است. کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد ۲ هزار و ۲ میلیارد تومان بود. همچنین بیشترین رقم هفته نیز در روز یکشنبه ثبت شد که به رقم ۲ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان بالغ شد.

جدول معاملات

در این هفته نمادهای پالایشی گروه فراورده‌های نفتی و کک صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات را داشتند. در جدول حجم معاملات نیز بیشترین حجم معاملات روزانه در بورس تهران به شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) و دی (بانک دی) تعلق داشت.

روز شنبه نمادهای تاپیکو، شستا و ومعادن بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، وتجارت و دی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه شبندر، شپنا، شتران و شاوان بیشترین ارزش معاملات را داشتند و بیشترین حجم معاملات به دی، شستا و شپنا اختصاص داشت. در روز دوشنبه شپنا و شبندر بیشترین ارزش و شستا، دی، خودرو و خساپا بیشترین حجم معاملات را داشتند.

روز سه‌شنبه حکشتی، شپنا و وساپا در صدر جدول ارزش معاملات قرار داشتند و شستا، دی، خودرو، خساپا و خگستر بیشترین حجم معاملات را داشتند.

روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به نمادهای فولاد، حتاید و شپنا اختصاص داشت و دی، شستا، خساپا، وساخت و خگستر بیشترین حجم معاملات را داشتند.

 ضعف تقاضا در بورس