ضرورت فرزندآوری ،نه به پاک سازی نژادی
ضرورت فرزندآوری ،نه به پاک سازی نژادی

اقتصاددان :   من پیشترها الگوی دعوت به فرزندآوری و الگوی توزیع ثروت و قدرت و نحوه کوچ اجباری نخبگان به مهاجرت را در خدمت پاکسازی نژادی و ساخت ایران یک طبقه خوانده بودم. و حال که دوست خوب ما دکتر محمدحسین بادامچی به این موضوع پرداخته است،خوب است من نیز اشاره ای تکمیلی داشته باشم: […]

اقتصاددان :   من پیشترها الگوی دعوت به فرزندآوری و الگوی توزیع ثروت و قدرت و نحوه کوچ اجباری نخبگان به مهاجرت را در خدمت پاکسازی نژادی و ساخت ایران یک طبقه خوانده بودم.

و حال که دوست خوب ما دکتر محمدحسین بادامچی به این موضوع پرداخته است،خوب است من نیز اشاره ای تکمیلی داشته باشم:

اولا ناظر به نسبت جمعیتی عموم ملت و طبقه حاکم، برهم‌خوردن این نسبت به این زودی ها امکانپذیر نیست الحمدلله و این خواب شوم تعبیر نخواهد شد.

ثانیا معادلات کشور همه نشان از برهم‌خوردن هژمونی و نظم طبقه حاکم دارد.تنها امر غامض و پیچیده پیش بینی زمان دقیق وقوع تغییرات بزرگ است.

ثالثا حال که در دست دارندگان قدرت و ثروت به تمامی امور به دیده ایدئولوژیک نگاه می کنند و از پس تمامی پدیده ها بدنبال حفظ و توسعه قدرت و ثروت خویش هستند.ای کاش طبقه کثیر بی قدرتان و چیزباختگان نیز با نفی مطلق فرزندآوری دست به انتحار خانوادگی نزنند و پازل موجود را تکمیل نکنند.و ایران را بیش از پیش در اختیار طبقه اقلیت قرار ندهند.

من خود همچون شما خیل عظیم لشکر اکثریت تمامی سختی های فرزندآوری را دانسته و با گوشت و پوست و استخوان درک می کنم.

اما من سخنم این است که ایران مال شماست.به همان میزان که خودتان صلاح می دانید خود را از نعمت فرزند محروم نکنید.

فرزندان خود را مبتنی بر ارزش ها و آرمانهای جمعی جامعه ایران و نه رسمی و خواست طبقه اقلیت همانگونه که صلاح می دانید تربیت کنید.

به امید فردا و ایران سربلند و در اختیار جمهور، به امید آن روز…

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع