ضرورت بي توجهي به جوسازي ها عليه پروژه فروش گاز فلر پالايشگاه هاي عسلویه
ضرورت بي توجهي به جوسازي ها عليه پروژه فروش گاز فلر پالايشگاه هاي عسلویه

مجرى طرح جامع توسعه پايدار پارس جنوبى ضمن إعلام خبر موافقت سرمايه گذار خارجى با تمديد مهلت قرارداد، بر اجراى پروژه بازيافت و فروش گاز فلر كليه پالايشگاه هاي عسلويه با سرمايه گذار تضمينى خارجی تاکید کرد.

به گزارش اقتصاد دان عليمحمد احمدی در گفت و گو با خود با سایت خبری نفتون در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت صنعت نفت کشور چه پیشنهادی برای بهبود عملکرد وزارت نفت در حوزه تخصصى خود دارید گفت: از آنجا که پايدارى توسعه پروژه های موجود در منطقه پارس جنوبی باتكميل حلقه مفقوده توسعه، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسیار مهم است لذا پيشنهاد اینجانب بي توجهي به دلواپسان و جوسازي ها عليه پروژه مهم بازيافت و فروش گاز فلر كليه پالايشگاه هاي عسلويه با سرمايه گذار تضمينى خارجی است چرا که با دريافت ضمانتنامه نيم ميليون دلارى ارزي از سرمايه گذار خارجى، تأمين مالى مطالعات پايه پروژه مهم فوق و نظارت (توسط مشاور معتبر اروپايى) به عهده ى سرمايه گذار خارجي گذاشته شده است.

وی با اشاره به آن که با اجراي اين پروژه، تكنولوژي بازيافت گاز فلر پالايشگاه ها كه در ايران وجود نداشته، به كشور وارد مي شود تصریح کرد: سرمايه گذار نرخ خريد گاز فلر را هشت برابر نرخ پايه فروش وزارت نفت (نيم سنت براي هر متر مكعب گاز فلر) را به قيمت چهار سنت تعهدکرده است.اين درحاليست كه پس از ٣ بار برگزارى مزايده براى كمتر از نيم سنت نيز، هيچ شركتى داوطلب عقد قرارداد نشد

احمدی یادآور شد: ارائه بيست ميليون دلار تضمين های بانكى به منظور انجام ساير مراحل پروژه توسط سرمايه گذار تعهد گرديده است و ساير ويژگي هاى قرارداد مخصوصاً كيفيت فنى تضمينى آن كه اين پروژه را به فرصت طلايى ملى تبديل نموده است، نبايد به هدر رود. لذا باتوجه به مصالح ملى، وظيفه نظام مخصوصاً وزارت نفت است كه بدون دليل تنفيذ أين قرارداد كه امور حقوقى و سرمايه گذارى شركت نفت نيز آنرا تأييد كرده اند را به تأخير نيندازند.

وی همچنین گفت: اجراى نقشه راه بخش پيشگيرى طرح جامع توسعه پايدار يعنى بومي سازي لوله هاي حساس ضد خوردگي (سي-آر-آ) كه با مخالفت كاسبان تحريم روبرو گرديد، بايد ادامه يابد زیرا درج نام سه شركت از كشور چين در فهرست سازندگان مورد تاييد يك شركت زير مجموعه نفت و حمايت مدير عامل وقت از كاسبان تحريم، در نتيجه استقامت طرح جامع توسعه پايدار درمقابل ورود لوله هاي نامرغوب مذكور، از تكرار فاجعه انفجار و آتش سوزي چاه هاي نفت خليج مكزيك در خليج فارس ايران، جلوگيرى شد.

وی به حمايت های مهندس زنگنه از نقشه راه اشاره و تصریح کرد: بر اساس نقشه راه طرح توسعه پايدار، قرارداد بومى سازى با شركت توباچك اسپانيا سازنده مهم لوله هاي(سي، آر، آ) براي انتقال تكنولوژي مربوطه به شركت فولاد آلياژى اصفهان منعقد شد ولى به دليل واگذارى فرآيند بومى سازى از كارگروه تخصصى لوله هاى مذكور به نهاد غير متخصص، متأسفانه نقشه راه محقق نمى شود. لذا پيشنهاد مي شود، مجدداً به طرح توسعه پايدار برگردد.

مجرى طرح جامع توسعه پايدار ضمن بیان آن که در گفت و گوهای بعدی حقایق بیشتری را بازگو خواهد کرد یادآور شد: تصويب كميسيون فرعي مناقصات طرح توسعه پايدار، (مطابق تاييد امور حقوقي شركت نفت ايران مبني بر مجاز بودن طرح به داشتن كميسيون فرعي) ضرورتى اجتناب ناپذير است! زيرا نداشتن آن، موجب ايجاد ركود در پيشرفت پروژه هاي مختلف طرح جامع توسعه پايدار در سه بخش گازفلر و احتراق ، جامدات و مايعات آلاينده گرديد. از جمله، مناقصه ي پروژه بازيافت و مصرف گاز فلر پالايشگاه دوم عسلويه كه يكبار مناقصه سالم يكساله آن لغو گرديد و تجديد مناقصه نيز يكسال به طول انجاميد كه پس از عقد قرارداد و شروع اجراي آن، با تحريم ترامپ متوقف شد. اين در حاليست كه در صورت عدم مخالفت با كميسيون فرعي، قبل از روي كارآمدن ترامپ، نخستین پروژه طرح به اتمام مى رسيد و راه تحقق صنعت نفت پاك در ايران گشوده مى شد.

وی به تدبير خوب مهندس زنگنه در تصويب ساختار موقت، پويا، چابك و جهادى(اَدهُكِراتيك) ١٥ نفره طرح با امكان تأمين نيرو از شركت هاى ذيربط اشاره و اضافه نمود براساس مصوبه فوق ١٠ نفر از كادر ورزيده طرح بصورت مأمور ماتريسى از شركت نفت و گاز پارس از ٧ سال قبل با دوره هاى تخصصى در خارج وداخل و تعريف پروژه هاى ضرورى مانند بازيافت گازفلر، تنها نهاد موجود در صنعت نفت جهت اجراء پروژه هاى بازيافت در إيران است، بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرند.