صنعت موتور محرک اقتصاد کشور
صنعت موتور محرک اقتصاد کشور

دکتر آرش حاجی کریمی دکترای مدیریت ،عضو هیات علمی دانشگاه با بیش از دو دهه تجربه صنعتی و بیش از ۱۵ سال سوابق دانشگاهی در حوزه اقتصاد و صنعت با رویکرد توجه به نقاط قوت و نقاط‌ قابل بهبود صنعت کشور بخصوص در استان قزوین بیان داشته است: طی چند دهه گذشته دوران گذار صنعت […]

دکتر آرش حاجی کریمی دکترای مدیریت ،عضو هیات علمی دانشگاه با بیش از دو دهه تجربه صنعتی و بیش از ۱۵ سال سوابق دانشگاهی در حوزه اقتصاد و صنعت با رویکرد توجه به نقاط قوت و نقاط‌ قابل بهبود صنعت کشور بخصوص در استان قزوین بیان داشته است:
طی چند دهه گذشته دوران گذار صنعت از رویکرد نسبتا سنتی به رویکرد علمی در صنعت کشور مشاهده شده است ولیکن استان قزوین بعنوان استانی با توانمندیهای بالفعل و بالقوه تاثیر گذار بر شکوفایی صنایع کشور نیاز به صنعتگران با دغدغه های صنعتی دارد.منظورم از دغدغه صنعتی همان افرادی است که روز به روز تعدادشان کمتر شده است . دیده ایم و شنیده ایم چه انسانهایی با این رویکرد وجود داشته اند ..انسانهایی ارزشمند که به هیچ قیمت حاضر به توقف چرخ یک کارخانه و برچیده شدن سفره نان کارگرانشان نبوده اند.
بنظر بنده امروز بیش از هر چیز به این جنس انسانها در صنعت موتور محرک اقتصاد کشور نیاز داریم. افرادی که در عین حساب و کتاب قیمت زمین ،کارخانه و سود بانکی و در یک کلمه سود مادی به سود معنوی حرکت چرخ کارخانه توجه بیشتری داشته و برای بقای شرکت و رزق و روزی انسانهایی شریف خواب و خوراک نداشته باشند.به لطف خداوند تجربه اجرایی بنده در شرکتهایی بوده که با این جنس انسانها زیاد سر و کار داشته ام .افرادی که عبادتی بالاتر از خدمت به خلق نمی دانستند و مفهوم خدمت را و به تعبیر بنده شکوفایی اقتصادی را در مبانی اخلاقی و انسانی به صنعت گره زده بودند.
بنده با چشمان خود مدیران صنعتی را دیدم که هر روز با اعتقادات پاکشان برکت را به روح کارخانه می دمیدند و پروردگار متعال هم برکت به کارشان عنایت می فرمودند.
از منظر دیگر توجه‌به مزیت های رقابتی استان دارای اهمیت بسیاراست .شناسایی ظرفیت های استان از نظر صنعتی و تلاش برای گره زدن این ظرفیت ها به مشارکتهای اقتصادی می تواند در شرایط کنونی بسیار راه گشا باشد و اینکه سرمایه گذاری باید هدفمند و مزیت محور باشد. امروزه شرکتهای زیادی احداث شده اند که متاسفانه بهره برداری چندانی نمی شوند و بهره وری اندکی دارند .بنظر بنده باید بپرسیم چرا و پاسخ این چراها راه های زیادی را ایجاد خواهد کرد. منابع ما محدود است و خواسته هایمان نامحدود.در نتیجه باید دقیق و حساب شده گام برداریم.
شرکتهای بسیاری بعنوان یک ظرفیت نهفته با شناسایی علل عدم بهره برداری و حل مشکلاتشان می توانند مورد استفاده سریع قرار گیرند.
از نظر بنده امروز بیش از هر زمان به رویکرد علمی در احیای صنعت و اقتصاد کشور و استان قزوین نیاز داریم.
طبیعتا یک عامل بسیارمهم در رونق اقتصادی استان قزوین نیاز به عامل سرمایه گذاری است .راهکار سرمایه گذاری اگر حاکمیتی باشد موفق نخواهد شد چراکه هم منابع دولتی محدود است و هم اولویتهای سرمایه گذاری نامشخص .ولیکن اگر رویکرد سرمایه گذاری مبنی بر مشارکتهای اقتصادی و مردمی باشد راهگشا خواهد بود.
استان قزوین بعنوان استانی صنعتی و در عین حال تعدد واحدهای دانشگاهی مناسب می تواند از این ظرفیت نه در قالب شعار که بصورت عملیاتی استفاده نماید و بسیاری از مسائل صنعتی خود را در جهت رونق اقتصادی حل نماید.
تجربه اجرایی و دانشگاهی بنده نشان داده است که هر جا رویکرد علمی در اجرا مورد توجه قرار گرفته است توفیق حاصل شده است .
بسیاری از شرکتهای سرآمد و پر رونق استان در شرایط فعلی اگر مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گیرند این مهم حاصل می گردد.
شناسایی اساتید اجرایی دانشگاهها از یک طرف و مدیران صنعتی علم محور از طرف دیگر ،ایجاد حلقه های حل مساله و کیفیت محور در جهت حل مسائل صنعت با رویکرد اقتصادی امروزه یک شرط اساسی در کمک به اقتصاد است.
بسیاری از مسائل موجود در صنعت با توجه به رویکرد علمی و استفاده از سوابق اجرایی افراد وحتی افراد بازنشسته که اطلاعات بسیار مفیدی دارند براحتی قابل حل می باشد.
ایجاد حلقه های کیفیت،استخدام افراد با کیفیت،راه اندازی سمینارهای علمی،بهینه کاوی بهترین ها در صنعت مربوطه،توسعه فرهنگ وجدان کاری و … همه و همه عواملی است که بر اساس تجربه می تواندبسیاری از شرکتها را احیا نماید.
آخر سخن اینکه از نظر بنده دو عامل اساسی برای صنعت امروز استانرقزوین در جهت رونق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد .عامل اول رویکرد سیستمی در صنایع بدین معنی که نگاه ساختاری و سیستمی می تواند با نگاه مساله محور مسائل مشابه بسیاری از شرکتها از قبیل تامین مواد اولیه، بازاریابی،تامین سرمایه و …را حل نماید.عامل دوم توجه به کیفیت در تمامی ابعاد است .کیفیت تولید ناشی از کیفیت در تمامی ابعاد تولید شامل نیروی انسانی با کیفیت،تجهیزات با کیفیت ،مدیران با کیفیت ،روشهای با کیفیت و فضای کار با کیفیت است.

 

ع

  • نویسنده : دکتر آرش حاجی کریمی
  • منبع خبر : اقتصاددان