هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۷)  «صله های سوری» و «فاصله های صوری» «دمسازی رنج» پس از «بازی شطرنج» آغاز می شود؛ زیرا مهرۀ «شاه و سرباز» را در یک «جعبۀ خوش تراز» می گذارند. همان گونه که «شاه و گدا» و «مرشد و ملّا» را نیز با یک «لباسِ وحید» […]

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۷) 

«صله های سوری» و «فاصله های صوری»

«دمسازی رنج» پس از «بازی شطرنج» آغاز می شود؛

زیرا مهرۀ «شاه و سرباز» را در یک «جعبۀ خوش تراز» می گذارند.

همان گونه که «شاه و گدا» و «مرشد و ملّا» را نیز

با یک «لباسِ وحید» و «کرباسِ سپید»

به «گوری تاریک» و «قبوری باریک» می سپارند.

بیاییم پیش از این این که «قبور»،«غرور»مان را درهم بشکند،

با «صله های سوری» ،«فاصله های صوری» را «از میان برداریم»

و در «هالِ سپهر»،«نهالِ مهر» «بکاریم»!

#شفیعی_مطهر

——————————–

 صله: نیکی،عطیه،احسان،اتحاد و همبستگی

سور: بزم، جشن، عروسی، عیش، میهمانی، ولیمه

صوری: ظاهری

تراز: زینت ،نقش و نگار پارچه

وحید: منفرد، یگانه ، بی نظیر

هال: قرار،آرامش،صبر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر