صدقه
صدقه

حضرت رسول (ص) فرمودند: بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد :کسیکه “مال ندارد” چکار کند ؟ فرمودند : “نشان دادن راه” به کسی صدقه است.. “عیادت مریض” صدقه است.. “دعوت به کار خیر” صدقه است.. “جواب سلام” مردم را دادن صدقه است.. ” آموختن ” چیزی که بلدی به دیگران […]

حضرت رسول (ص) فرمودند:
بر هر مسلمانی است
که هر روز صدقه بدهد.

عرض شد :کسیکه “مال ندارد”
چکار کند ؟
فرمودند :
“نشان دادن راه”
به کسی صدقه است..

“عیادت مریض” صدقه است..

“دعوت به کار خیر”
صدقه است..
“جواب سلام”
مردم را دادن صدقه است..

” آموختن ”
چیزی که بلدی
به دیگران “صدقه” است….

 

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان