شوک بی سابقه تورم  به سفره‌های مردم در خرداد ۱۴۰۱
شوک بی سابقه تورم  به سفره‌های مردم در خرداد ۱۴۰۱

تورم در خرداد بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۵۲ درصد رسید سطح عمومی قیمت‌ها در عرض یک ماه، ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. این تورم ماهانه بی‌سابقه تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین تا حدی افزایش نرخ ارز رخ داده و باعث شده تورم سالانه کشور به ۵۲.۲ درصد […]

تورم در خرداد بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت و به بیش از ۵۲ درصد رسید

سطح عمومی قیمت‌ها در عرض یک ماه، ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. این تورم ماهانه بی‌سابقه تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین تا حدی افزایش نرخ ارز رخ داده و باعث شده تورم سالانه کشور به ۵۲.۲ درصد برسد که ۱۳.۲ درصد بیشتر از اردیبهشت است. این حد از افزایش قیمت‌ها در یک ماه، از سال ۱۳۹۰ که مرکز آمار تورم را اعلام می‌کند و داده آن در دسترس است، هیچگاه رخ نداده بود. همچنین داده‌های بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها نشان می‌دهد که تورم ماهانه ۱۲ درصدی حداقل از اواخر دهه ۶۰ در کشور رخ نداده است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١۴٠١ به عدد ۵٢,۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵٢.۵ درصد بیشتر از خرداد ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٣٢,٢ واحد درصدی به ٨١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣۶.٨ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵١,۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١٢,٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٨,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.

 

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد ١۴٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١۵.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان