شهرداری تهران کیوسک‌های جراید را بیمه نکرده/ اعضای اتحادیه فروشندگان جراید بیمه نامه ندارند
شهرداری تهران کیوسک‌های جراید را بیمه نکرده/ اعضای اتحادیه فروشندگان جراید بیمه نامه ندارند

رئیس اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید اعلام کرد که اعضای صنف متبوع وی فاقد هرگونه بیمه نامه‌ای هستند.

به نقل از چابک آنلاین، حسن فکری گفت: اعضای اتحادیه فروشندگان جراید تحت پوشش بیمه نامه تکمیل درمان قرارندارند زیرا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم نیستند .

وی، ضمن بیان اینکه کیوسک های اعضای صنف نیز تحت پوشش بیمه نیستند، اظهارکرد: شاید برخی افراد به صورت انفرادی وبراساس آگاهی و وضعیت مالی خود کیوسک تحت اجاره ی خود را بیمه کرده باشد که اطلاعی ندارم اما این کیوسک ها متعلق به شهرداری است و از سوی شهرداری بیمه نشده اند.

رئیس اتحایه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید عنوان کرد: دراتحادیه گه گاهی درمورد بیمه تکمیل درمان صحبت شده ولی به علت اینکه مبلغ بیمه نامه بالا بوده استقبالی از سوی اعضا نشده است.

تعداد اعضای اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید در حدود ۱۰۰۰ نفراست.

  • منبع خبر : اقتصاددان