شناسایی نقطه بحرانی در بورس تهران !
شناسایی نقطه بحرانی در بورس تهران !

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 2 هزار و 397 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 946 میلیاردی هفته پیشین، افت 19 درصدی داشته است.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۹۴۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۹ درصدی داشته است.

اقتصاددان: در هفته اخیر ارزش معاملات خرد بورس کاهش یافت و میانگین روزانه آن ۵۴۹ میلیارد تومان کمتر از هفته پیشین بود.

میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۹۴۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۹ درصدی داشته است. کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان بود که کمترین رقم در سال جاری است. همچنین بیشترین رقم هفته نیز در روز شنبه ثبت شد که به رقم ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بالغ شد.

در هفته‌ اخیر میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۳ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان بود و به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۶۹ درصد بود.

جدول معاملات

در این هفته نمادهای شپنا و نوری صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات را داشتند. روز شنبه نمادهای شپنا، شاوان، شبندر و شتران بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و دی، شستا و خودرو بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه شپنا و شبندر بیشترین ارزش معاملات را داشتند و بیشترین حجم معاملات به دی، شستا و شپنا اختصاص داشت.

روز سه‌شنبه نوری و خگستر در صدر جدول ارزش معاملات قرار داشتند و شستا ئ خگستر بیشترین حجم معاملات را داشتند.

روز چهارشنبه بیشترین ارزش معاملات به نمادهای نوری و شستا اختصاص داشت و شستا، وتجارت و خگستر بیشترین حجم معاملات را داشتند.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی رشد داشت و سهم اوراق از معاملات بازار سهام افزایش یافت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۲۳ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین کاهش ۴۴ درصدی داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۶۹ درصد بود.

 شناسایی نقطه بحرانی در بورس تهران !