شعبه تخصصی ارائه خدمت به شرکت های دانش بنیان معرفی شد
شعبه تخصصی ارائه خدمت به شرکت های دانش بنیان معرفی شد

با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران: مراسم معرفی شعبه تخصصی بانک توسعه صادرات ایران برای ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت های دانش بنیان با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک برگزار شد. دکتر سیدعلی حسینی و جمعی از مدیران ارشد بانک به مناسبت هفته دولت با حضور در شعبه بلوار […]

با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:

مراسم معرفی شعبه تخصصی بانک توسعه صادرات ایران برای ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت های دانش بنیان با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک برگزار شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع