شرایط و نحوه دریافت وام ازدواج
شرایط و نحوه دریافت وام ازدواج

افراد می‌توانند از محل پس‌انداز و قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند. این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای مرد های زیر ۲۵ سال و خانم زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان و همچنین برای سایر زوج های جوان ۱۲۰ میلیون تومان تعیین گردیده است.

افراد می‌توانند از محل پس‌انداز و قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند. این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای مرد های زیر ۲۵ سال و خانم زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان و همچنین برای سایر زوج های جوان ۱۲۰ میلیون تومان تعیین گردیده است.

اقتصاددان: وام ازدواج یکی از انواع وام‌های بانکی است که به موجب وقوع عقد ازدواج دائم و به منظور حمایت مالی به زوجین پرداخت می‌شود. این وام همچون سایر وام‌های بانکی الزاماتی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

در تسهیلات وام ازدواج مبلغ مشخصی به هر یک از زوجین در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌شود. این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای مرد های زیر ۲۵ سال و خانم زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان و همچنین برای سایر زوج های جوان ۱۲۰ میلیون تومان تعیین گردیده است. دوره بازپرداخت آن ۱۰ ساله است.

برای دریافت وام ازدواج متقاضی در ابتدا باید به آدرس https://ve.cbi.ir بانک مرکزی مراجعه و ثبت نام نماید. پس از انتخاب بانک مورد نظر، استعلام چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری متقاضی و ضامن یا ضامنین در سیستم بانکی کشور اخذ شود.

همچنین تضامین و وثائق متناسب با میزان تسهیلات باید اخذ شود. نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی تایید شود و نهایتا تسهیلات در سامانه بانک ثبت شده و تسهیلات توسط شعبه بانک مورد نظر به حساب متقاضی پرداخت می‌شود.

به طور کلی مدارک موردنیاز برای وام خودرو عبارت است از مدارک هویتی ، شغلی، تاییدیه محل سکونت و محل اشتغال، مستندات ثبت نام درسامانه ازدواج بانک مرکزی، سند رسمی ازدواج ثبت‌شده در دفاتر ثبت اسناد رسمی، وثائق و تضامین متناسب با مبلغ تسهیلات، سایر مدارک مورد نیاز متناسب با نوع تسهیلات، تأیید نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما توسط بانک.