شاخص بورس از ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد
شاخص بورس از ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد

نماگر بورس تهران با کمک شاخص‌سازان اصلی از ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد و صعود بیش از ۲۷ هزار واحدی را در ۱۰ دقیقه ابتدایی به ثبت رساند.

شاخص بورس از ۱.۵ میلیون واحد عبور کرد