شاخص آلودگی هوای تهران امروز چند است؟
شاخص آلودگی هوای تهران امروز چند است؟

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که که هوا با شاخص 147 برای گروه های حساس ناسالم می باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا هوای تهران با شاخص ۱۴۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش سلام نو، طبق اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، هوای پایتخت امروز با شاخص ۱۴۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۱۵۸ در وضعیت ناسالم برای تمام افراد جامعه قرار داشت.