سی و چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به چاپ رسید شماره سی و چهارم ماهنامه دانش‌بنیان، با نگاهی ویژه به نقش نیروی انسانی جوان و خلاق در تحول اقتصاد و مطالب متنوعی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در اختیار مخاطبان قرارگرفت. به گزارش اقتصاددان به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سی و چهارمین «دانش […]

سی و چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به چاپ رسید

سی و چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به چاپ رسید

شماره سی و چهارم ماهنامه دانش‌بنیان، با نگاهی ویژه به نقش نیروی انسانی جوان و خلاق در تحول اقتصاد و مطالب متنوعی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در اختیار مخاطبان قرارگرفت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سی و چهارمین «دانش بنیان» به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۶۴ صفحه منتشر شده است.

درتازه‌ترین شماره ماهنامه دانش‌بنیان، به نوآوری توجهی ویژه ای شده و با نگاه به نقش نیروی انسانی جوان و خلاق در تحول اقتصاد و مطالب متنوعی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در اختیار مخاطبان  قرارگرفته است.