سیگنال بازار تحلیل بازار: ترسی که ادامه دارد
سیگنال بازار تحلیل بازار: ترسی که ادامه دارد

اقتصاددان: حرکتهای آلاکلنگی بورس نشانی از خبر تازه مبنی بر حرکت‌های شارپی ندارد . بعضاً حرکت های مثبت و منفی در جمع جبری منفی هم هستند ؛ با این حال اصلاحات خوبی در بحث مدیریت ،حذف و اضافه سفارش ها قبل از ساعت ۹ و ملزم کردن شرکت های بازارگردان و رصد کار آنها ، […]

اقتصاددان:
حرکتهای آلاکلنگی بورس نشانی از خبر تازه مبنی بر حرکت‌های شارپی ندارد . بعضاً حرکت های مثبت و منفی در جمع جبری منفی هم هستند ؛ با این حال اصلاحات خوبی در بحث مدیریت ،حذف و اضافه سفارش ها قبل از ساعت ۹ و ملزم کردن شرکت های بازارگردان و رصد کار آنها ، جریمه برخی از متخلفان و تعلیق برخی از مدیران نشانه ای مثبت اما دیر هنگام نهادهای نظارتی مثل مجلس است.
پس از یک رشد ۳ روزه مثبت بازار یک درمیان مثبت ومنفی میشود وامروز ۲ آذر بازار بیش از ۲۰هزار واحد راه منفی رفته را برگشت
گشایش برخی سهام شاخص ساز با قیمت بالا از یک طرف و مقاومت شاخص میانگین بازار
این ریزش را به عقب برگرداند و به نظر با این جبران بازار به حرکت انرژی زای خود در روزهای آینده ادامه بدهد.
با این وجودبیشتر تحلیل گران معتقدند که عبورشاخص از ۱۴۵۰ و۱۶۰۰ نقطه و حاشیه ایمن برای خرید است وبه اصطلاح سطح مقاومت بازار است.

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحلیل کارشناس