سیگنال بازار تحلیل بازار بورس: اعتدال بهاری یاانقلاب تابستانی
سیگنال بازار تحلیل بازار بورس: اعتدال بهاری یاانقلاب تابستانی

اقتصاددان: بازار بورس دچار رخوت بعد از برگزاری مجامع و افزایش سرمایه هاست و اعتدال بازار با اعتدال تابستان گره خورده است اولی فرصتی برای یک شروع بهار ودومی برای ورود به سرما ویخبندان. حکایت این روزهای بازار بورس به کاسبی می ماند که در پایان روز کاری در حال حساب و کتاب دخل و […]

اقتصاددان:
بازار بورس دچار رخوت بعد از برگزاری مجامع و افزایش سرمایه هاست و اعتدال بازار با اعتدال تابستان گره خورده است
اولی فرصتی برای یک شروع بهار ودومی برای ورود به سرما ویخبندان.
حکایت این روزهای بازار بورس به کاسبی می ماند که در پایان روز کاری در حال حساب و کتاب دخل و جمع و تفریق حساب های خود است و دیگر فروش روزش رو به پایان است تا برای فردای دیگر آماده شود.
بازار بورس باید بتواند نقدینگی را که جمع‌آوری کرده است با ورود به تولید هضم کند و به نظر می‌رسد در یک استراحت بعد از صرف شام به سر می برد .
کم کم حرکتهای تند و ریزشهای تند شاخص تعدیل می شود . که این به معنی حرکت معتدل و منطقی شاخص است اگر این اتفاق رخ دهد باید شاهد کند شدن تورم نیز باشیم امیدواریم به زودی این اتفاق رخ دهد.
وضعیت امروزی بازار سرمایه در یک شرایط مبهمی است وخریدو فروشها وبیشتر تابع تصمیمات آنی است.
دوشنبه ۱۳ مرداد۹۹

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحلیل کارشناس