سیر تا پیاز واکسن کوو ایران برکت
سیر تا پیاز واکسن کوو ایران برکت

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: تا پایان خرداد حداقل سه میلیون دز و تا شهریورماه پنجاه میلیون دز واکسن، تحویل وزارت بهداشت می‌شود. خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .   ع

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: تا پایان خرداد حداقل سه میلیون دز و تا شهریورماه پنجاه میلیون دز واکسن، تحویل وزارت بهداشت می‌شود.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع