سهم هایی که بیشترین افت را داشتند
سهم هایی که بیشترین افت را داشتند

۹ سهمی که بیشترین افت رو طی ۳ ماه اخیر داشته اند.     ع

۹ سهمی که بیشترین افت رو طی ۳ ماه اخیر داشته اند.

 

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان