سهم متخصصان، کارمندان و کارگران از بازار کار چقدر است؟
سهم متخصصان، کارمندان و کارگران از بازار کار چقدر است؟

سهم عمده شاغلان در بین گروه‌های عمده شغلی نشان می‌دهد، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه با ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۴۴ نفر، بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

به استناد گزارشهای مرکز آمار ایران، کل جمعیت شاغل کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که در قالب ۹ گروه عمده شغلی فعالیت می‌کنند. بر این اساس کل جمعیت شاغل کشور عمدتا در گروه‌های شغلی «قانونگذاران و مقامات عالی رتبه و مدیران»، «متخصصان»، «تکنسین‌ها و دستیاران»، «کارمندان امور اداری و دفتری»، «کارکنان خدماتی و فروشندگان»، «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط»، «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات صنعتی و دستگاه ها و رانندگان وسایل نقلیه» و «کارگران ساده» مشغول به کار هستند.

در این بین از مجموع جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، ۱۷ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر در شهرها و حدود ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر در روستاها مشغول به کار هستند که در کل کشور، «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» با سهم ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار نفری شاغل، بیشترین جمعیت را بین گروه شاغلان کشور به خود اختصاص می‌دهند.

بعد از صنعتگران و کارکنان شاغل در حوزه صنعت، حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در گروه مشاغل «خدماتی و فروشندگان» فعالیت می کنند. همچنین کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری حدود ۳ میلیون و ۳۱۷ هزار نفر از گروه شاغلان را در بر می گیرند. صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط با سهم ۴ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۴۴ نفری بیشترین جمعیت شاغل را نسبت به سایر گروه‌های شغلی به خود اختصاص داده‌اند.

در بین گروه های عمده شغلی جمعیت کارگران ساده ۳ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۷۳ نفر هستند که چهارمین گروه شغلی از نظر جمعیت شاغل را به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این بیش از سه میلیون از شاغلان را متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات دستگاه ها و رانندگان وسایل نقلیه شامل می شوند.

بر اساس این گزارش، در گروه شغلی «متخصصان» ۲ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۷۰۰ نفر و در گروه «تکنسین ها و دستیاران» نیز یک میلیون و ۳۵ هزار نفر مشغول به کار هستند. کارکنان امور اداری و دفتری نیز ۸۸۴ هزار و ۸۳۹ از جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دهند.

اما در گروه قانونگذاران و مقامات عالی که کمترین گروه از شاغلان کشور را به خود اختصاص می دهند، ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت می کنند.

به ترتیب سهم هر گروه از شاغلان از کل بازار اشتغال به این شرح است: صنعتگران ۱۸.۹ درصد، مشاغل خدماتی و فروشندگان ۱۵.۴ درصد، کارکنان ماهر در حوزه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۱۴ درصد، کارگران ساده ۱۳.۵ درصد، متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه ۱۲.۷ درصد، متخصصان ۱۱ درصد، تکنسین‌ها و دستیاران ۵.۶ درصد ، کارکنان امور دفتری ۳.۷ درصد و قانونگذاران و مقامات عالی رتبه ۳.۱ درصد.

سهم متخصصان، کارمندان و کارگران از بازار کار چقدر است؟

  • منبع خبر : اقتصاددان