سهام زر ماکارون( غزر) بخریم یا نخریم
سهام زر ماکارون( غزر) بخریم یا نخریم

 اقتصادان – آمار قیمت  سهام زر ماکارون ( غزر) نشان از روند صعودی داشته و تاریخچه قیمت از هشتم مرداد بصورت متوالی بیش از ۴ درصد مثبت بوده است. سال قبل هر سهم ، ازسود خوبی برخوردار بوده اما برای سه ماهه اول امسال سود صفر بوده است. جمع کل دارایی ها ۷۵۶ میلیارد تومان […]

 اقتصادان – آمار قیمت  سهام زر ماکارون ( غزر) نشان از روند صعودی داشته و تاریخچه قیمت از هشتم مرداد بصورت متوالی بیش از ۴ درصد مثبت بوده است. سال قبل هر سهم ، ازسود خوبی برخوردار بوده اما برای سه ماهه اول امسال سود صفر بوده است.

جمع کل دارایی ها ۷۵۶ میلیارد تومان
جمع کل بدهی ها ۳۶۴ میلیارد تومان
حاصل کل سهام ۳۹۲ میلیارد تومان

ارزش بازار تعین شده برای ۱۲% سهام
۷۶۳ میلیارد تومان
ارزش کل شرکت با این قیمت گذاری ۶۳۶۰ میلیارد تومان

اخرین تجدید ارزیابی زمین و ساختمان ها ۱۳۹۴/۸/۱۶

تعهدات ارزی ناشی از فروش صادراتی بازنگشته به کشور ۵/۵۷ میلیون دلار

آخرین افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران ۲۳% در ۱۳۹۸/۸/۱

جریان نقدی حاصل از عملیات در سال ۹۸ منفی بوده و فروش دارایی های ثابت باعث ورود ۶۶۶ میلیارد ریال نقدینگی به شرکت شده است.

در حالیکه در سال ۹۷ به میزان ۳۳% از فروش ها به اشخاص وابسته بوده و ۳۴% فروش صادراتی داشته است در حال ۹۸ فروش به اشخاص وابسته ۶۲% و فروش صادراتی ۹% بوده است.
که نشان از کاهش فروش صادراتی و فروش هایی که شاید با مقاصد سود سازی به اشخاص وابسته انجام شده و منفی شدن جریان نقد عملیاتی علی رغم رشد حداقل ۲ برابر مبلغ فروش از نکات شبهه انگیز این فروش ها می باشد.

زمین و ساختمان و ماشین آلات بابت بدهی ۱۳۲ میلیارد تومانی شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام در رهن بانک کشاورزی می باشد اعضا هیات مدیره شرکت مذکور همین اعضا غزر هستند.

سرمایه شرکت طبق آخرین صورت مالی ۳۲۰ سهم ۵۰۰۰ میلیون ریالی است که نحوه ی توضیح آن در بازار سهامی عام مشخص نشده است.

شرکت متعهد است پس از عرضه اولیه ۱۸% دیگر را ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ عرضه اولیه در بازار عرضه نماید.

سه ماه دیگر باز عرضه اولیه خواهد داشت. ع