سقوط همه بازار‌ها در دی‌ ماه
سقوط همه بازار‌ها در دی‌ ماه

در دی ماه بازار سرمایه زیان‌‌ده‌ترین بازار شد.

در دی ماه بازار سرمایه زیان‌‌ده‌ترین بازار شد.

اقتصاددان؛ در دی ماه بازدهی همه بازارها منفی شد. در بازار ارز، قیمت دلار طی یک ماه ۱۶.۵ و یورو ۱۶.۸درصد کاهش یافت.
به همین ترتیب قیمت‌ها در بازار طلا هم افت کرد؛ بازدهی طلا در این مدت به منفی ۱۴ و سکه منفی ۱۴.۲درصد رسید.
شاخص بورس هم ۲۰درصد سقوط کرد و بازار سرمایه زیان‌‌ده‌ترین بازار دی ماه شد.

سقوط همه بازار‌ها در دی‌ ماه