سقف و کف حقوق کارمندان دولت (سال ۱۴۰۰)
سقف و کف حقوق کارمندان دولت (سال ۱۴۰۰)

در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت، حداقل افزایش حقوق ۷۰۰هزارتومان و حداکثر آن دومیلیون و ۵۰۰هزارتومان در نظر گرفته شده است. همچنین حقوق هیچ کارمندی کمتر از سه میلیون و ۵۰۰هزارتومان نخواهد بود.

در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت، حداقل افزایش حقوق ۷۰۰هزارتومان و حداکثر آن دومیلیون و ۵۰۰هزارتومان در نظر گرفته شده است. همچنین حقوق هیچ کارمندی کمتر از سه میلیون و ۵۰۰هزارتومان نخواهد بود.

اقتصاددان؛ افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ به گونه‌ای بود که هیچ کارمندی حقوق کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافت نکند. هنگام تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ هم اخباری مبنی بر افزایش ۳۵درصدی حقوق کارمندان در مجلس به گوش می‌رسید که در نهایت آنچه تصویب شد این بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۵درصد نباشد و این افزایش نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال شود؛ ضمن اینکه این ۲۵درصد افزایش حقوق کارمندان هم برای همه اعمال نخواهد شد.

با افزایش ۲۵درصدی حداقل حقوق سال ۹۹ که دومیلیون و ۸۰۰هزارتومان بود، حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰، به سه میلیون و ۵۰۰هزارتومان خواهد رسید.

اما براساس مصوبه مجلس میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان باشد.

برای مثال کارمندی که ۲۰میلیون حقوق می‌گیرد، با افزایش ۲۵درصدی، ۵میلیون به حقوقش اضافه می‌شود در حالی که کسی که حداقل حقوق سال ۹۹، یعنی ۲میلیون و ۸۰۰هزارتومان را دریافت می‌کند با افزایش ۲۵درصدی فقط ۷۰۰هزارتومان به حقوقش اضافه می‌شود که چندان عادلانه نیست. به همین دلیل مجلس تصویب کرد که در سال ۱۴۰۰، حقوق‌های بالای ۱۰میلیون تومان به هیچ عنوان افزایش ۲۵درصدی نخواهند داشت و فقط رقم ثابت دومیلیون و ۵۰۰هزارتومان در سال ۱۴۰۰ به حقوق این کارمندان اضافه خواهد شد.

همچنین در هرصورت با این افزایش ۲۵درصدی دریافتی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۳میلیون و ۵۰۰هزارتومان نخواهد بود.

بر این اساس در سال ۱۴۰۰، کارمندانی که در سال ۹۹، از ۲میلیون و ۸۰۰هزارتومان تا ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند افزایش ۲۵درصدی را تجربه خواهند کرد که حداقل مبلغی که به حقوقشان اضافه می‌شود، ۷۰۰هزارتومان برای دومیلیون و ۸۰۰هزارتومان است که به ۳میلیون و ۵۰۰هزارتومان می‌رسد و کسی کمتر از این حقوق را دریافت نمی‎کند و دو میلیون و ۵۰۰هزارتومان افزایش حقوق برای کسانی است که ده‌میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که حقوقشان به ۱۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.

کسانی که بیش از ۱۰میلیون حقوق دریافت می‌کردند تنها دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد که همان سقف افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۰ است.